กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ม.ข

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกันพัฒนาบุคลากร

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ม.ข

 ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ท่านสิทธิชัย วัชรพินธุ์ และ คุณโสภิน ได้มา "ปรึกษา หารือ กับ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อวางแผนร่วมกันในการพัฒนา ผู้บริหารระดับต้น และ ผู้บริหารระดับกลาง" ในวันพฤหัสที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ โดยเป้าหมาย เพื่อ "พัฒนาภาวะผู้นำ และ การทำงานเป็นทีม โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง" ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดย "สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ นำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการ ลปรร เพื่อพัฒนาตน คน และ องค์กร" หลักสูตรจะบริหารจัดการ โดยศูนย์บริการวิชาการ ม.ข เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และ จะลงนามความร่วมมือกันระหว่าง "กรมสรรพากร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ต่อไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)