จากการที่ได้พัฒนาระบบบล็อกเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ และ นำมาใช้งานกับเว็บไซต์ GotoKnow.org นานร่วมกว่า 6 เดือน ทีมงานได้ศึกษาและรับรู้ความต้องการใหม่ๆ จากผู้ใช้ระบบเพิ่มเติมขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการศึกษาความต้องการของผู้ใช้แบบเบื้องต้นในระยะแรกก่อนการพัฒนาระบบ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ใช้เองเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ความต้องการใหม่ๆ เหล่านี้ ประกอบกันเป็นระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) ที่จะมีความสามารถเพียบพร้อมกว่าระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ (Blog System for Knowledge Management)

อาจจะกล่าวได้ว่า ในระบบการจัดการความรู้นี้จะมีระบบบล็อกที่มีความสามารถเช่นเดียวกับที่ใช้ใน GotoKnow.org เป็น Module หนึ่งในหลายหลาย Modules ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ เช่น

  • ระบบการรวบรวมความรู้จากหลากหลายระบบบล็อก 
  • ระบบการถาม-ตอบ 
  • ระบบการแนะนำ Keyword แบบอัตโนมัติ 
  • ระบบการเขียนร่วมกัน 
  • ระบบการจัด Priority ในการอ่านและการเขียนในกลุ่มผู้ใช้ และ 
  • ระบบ Social Network เป็นต้น

GotoKnow.org ยังมีของดีอีกมากคะ จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ Blog แต่จะเป็น Knowledge Management System (แถม Open-Source อีกตังหาก) 

เพราะทีมงานเราสังเกตและศึกษาความต้องการของผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่อง (User-Centered System Development) ขอให้ท่านสมาชิกอดใจรอ และสร้างคลังความรู้ของท่านไปเรื่อยๆ ในขณะที่ทีมงานเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อพัฒนา Knowledge Management System ที่สมบูรณ์ให้ท่านทีละเล็กละน้อย (Agile System Development) คะ