แก้ความหลงตามแนวพุทธ

  ติดต่อ

  ท่านหลงเมื่อไม่รู้ในอริยสัจ4  
 ความทุกข์เมื่อเกิดและต้องการดับต้องรู้หนทางเพื่อการดับทุกข์ และทางสายกลางที่เป็นเครื่องมือในการดับทุกข์แบบตรงไปตรงมาก็คือความรู้ทางธรรมในเรื่องอริยสัจ4 นั่นเอง ถ้าไม่เข้าใจในอริยสัจ4 เราถือว่าท่านยังหลง(ทาง)ครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก่นธรรม

หมายเลขบันทึก: 10452, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:15:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แนวพุทธ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)