ปลูกตะไคร้ตัดใบจำหน่ายสร้างรายได้งาม

    

ต้นตะไคร้พร้อมที่จะตัดใบ

      

           ดิฉันมีโอกาสได้นำทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นทิพย์เคเบิ้ลทีวี  ไปถ่ายทำสารคดีเกษตร  โดยไปหมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวง  อำเภอลานกระบือ จังหวัดแพงเพชร    ที่นี้มีการปลูกตะไคร้เกือบทุกครัวเรือน  การปลูกตะไคร้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะปกติทุกบ้านปลูกตะไคร้ไว้กินและนำหัวไปจำหน่าย 

                         ใบตะไคร้ที่เก็บเกี่ยว           การขนย้าย                         สภาพต้นตะไคร้หลังการเก็บเกี่ยว            ใบตะไคร้ที่หั่นแล้วนำมาตากแห้ง

          แต่เกษตรกรหมู่ที่9 บ้านทรายทองปลูกตะไคร้เพื่อตัดใบไปจำหน่าย   บางครัวเรือนมีการปลูกตะไคร้ถึง 10  ไร่ซึ่งเกษตรกรจะไถพรวนและปลูกเหมือนกับการดำนา ปลูกแล้วปล่อยน้ำออก   และรดน้ำทุก 7 วัน ถ้าฝนไม่ตกปลูกระยะ 25 ซม.คูณ 50 ซม. ใน 1 ไร่ใช้ต้นพันธ์ประมาณ 400 กก.  เมื่ออายุ ได้ 3 เดือนจะสามารถเก็บเกี่ยวได้และตัดทุก 20 วัน  ตะไคร้สามารถมีอายุได้  2-3ปี  จึงจะไถทิ้ง แล้วแต่การดูแลรักษา  1 ไร่ตัด 1 ครั้งได้ใบตะไคร้สดประมาณ 1 -2 ตันนำมาหั่นและตากแห้งจำหน่ายกก.ละ 12.50 บาท  ตะไคร้แห้ง  1 ตันตากแห้งได้  250 กก.  เมื่อนำรายได้มาเปรียบเทียบกับการทำนาแล้วการปลูกตะไคร้จะมีรายได้ดีกว่าหลายเท่าตัว 

          การปลูกตะไคร้เพื่อตัดใบจำหน่ายก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ