ความเห็น


Prof. Vicharn Panich

อ.นุ

โอ๋-อโณ

ขจิต ฝอยทอง

nui

แผ่นดิน

ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ป.

ยายธี

Dr. Ple

สุดปฐพี เวียงสี

ฤทธิไกร มหาสารคาม

tuknarak

Pojana Yeamnaiyana Ed.D.

GD

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การประชุม การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Congress : Southeast Asia in Transition Re-thinking Education,Science and Culture for Regional Integration) นี้

* น้องสุดปฐพี...ใช่ค่ะ นั่นคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของภาคการผลิต ที่เป็นพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งของความเติบโตในประเทศของเราค่ะ

* น้อง Dr.Ple....ทุกประเทศให้ความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในแนวทางเช่นนี้อย่างมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืนค่ะ

* น้อง Dr.Pojana....ในตอนที่ 2 พี่ใหญ่จะได้เล่าถึงแนวทางที่่เป็นข้อเสนอ เพื่อให้เกิดผลแฏิบัติที่เป็นไปได้ในการบูรณาการของประเทศสมาชิกค่ะ

* น้อง Nui...การมองปัญหาในปัจจุบันในทางเดียวกันที่ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างการรวมตัวเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเแข็งแกร่งของภูมิภาคค่ะ

* น้องอ.นุ...ในบันทึกต่อไป พี่ใหญ่จะได้เล่าถึงการนำเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงสู่สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนของประเทศไทยด้วยค่ะ

* น้องดร.ขจิต....การประชุมครั้งนี้เป็นระดับรัฐมนตรี ซึ่งเห็นความตั้งใจจริงเชิงนโยบายที่จะเดินหน้าไปสู่ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งค่ะ

* น้องGD ..ขอบคุณและเห็นด้วยอย่างยิ่งสำหรับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากๆต่อการสร้างรูปธรรมของนโยบายด้านนี้ค่ะ

* น้องแผ่นดิน...ใช่ค่ะ พื้นฐานวัฒนธรรมคืออัตตลักษณ์ของชาติพันธ์ุ ที่ต้องได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสังคมค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี