อนุทินล่าสุด


ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

นับหนึ่งที่ครึ่งชีวิต 

เริ่มปรับ  ก่อนทำงาน 1 บันทึก

เที่ยง 1 บันทึก 

หลังทำวัตรเย็น 1 บันทึก

ก่อนนอน 1 บันทึก


ทดลองเขียนบันทึกเหมือนรับยา เช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

ยึดมั่นเหนียวแน่นแท้กับความโง่ เสียงแห่งความเห็นถูกก็ได้เห็นได้ยิน แต่ก็ถูกความคิดบดบังให้ไม่ทำ เป็นซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จึงโง่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เกิดมาก็ตายเหมือนกัน แล้วมายึดมั่นอะไรแค่ความคิดความเห็น และความกลัววะ ทิ้งมันซะทีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

นิวรณ์(อ่านว่า นิ-วอน) (บาลี: nīvaraṇāna) แปลว่า เครื่องกั้น ใช้หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไป นิวรณ์มี 5 อย่าง คือ

 • กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝ่ฝัน ในกามโลกีย์ทั้งปวง ดุจคนหลับอยู่ 
 • พยาบาท ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดังปรารถนาในโลกียะสมบัติทั้งปวง ดุจคนถูกทัณท์ทรมานอยู่ 
 • ถีนมิทธะ ความขี้เกียจ ท้อแท้ อ่อนแอ หมดอาลัย ไร้กำลังทั้งกายใจ ไม่ฮึกเหิม 
 • อุทธัจจะกุกกุจจะ ความคิดซัดส่าย ตลอดเวลา ไม่สงบนิ่งอยู่ในความคิดใดๆ
 •  วิจิกิจฉา ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ สงสัย กังวล กล้าๆ กลัวๆ ไม่เต็มที่ ไม่มั่นใจ
ทางแก้
 

จาก วิกิพีเดีย

 • กามฉันทะ ให้ภาวนา. กายคตาสติ อสุภะ10 อาหาเรปฏิกูลสัญญา เพื่อทำลายความอยากในกามเสีย
 • พยาบาท ให้ภาวนาอัปมัญญาหรือพรหมวิหาร4 วรรณกสิน4 เพื่อเพิ่มความเมตตา
 • ถีนมิทธะ ให้ภาวนาอนุสสติ 7คือพุทธานุสสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ อุปสมานุสสติ และอาโลกสัญญา(แสงสว่างเป็นอารมณ์ เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเพียร
 • อุทธัจจะกุกกุจจะ ให้ภาวนากสิน 6 คือ ปฐวีกสิน อาโปกสิน วาโยกสิน เตโชกสิน อากาสกสิน อาโลกกสิน เพื่อเพิ่มกำลังสมาธิ
 • วิจิกิจฉา ให้ภาวนาจตุตธาตุววัตถาน(พิจารณาธาตุ4) อานาปานสติมรณานุสสติ เพื่อละความสงสัย

สรุป สมาธิ จัดการกับนิวรณ์ได้

ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย

[แก้]ความเห็น (1)
ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

ไม่จีิงซะแล้วหล่ะที่ใครหลายคนบอกว่า เก็บบ้านทุกวันแล้วมันจะสะอาดน่าอยู่ เพราะเอาเข้าจริงๆมันจะสะอาดและน่าอยู่เพราะเราเก็บและทำความสะอาดทุกขณะที่เราใช้ชีวิตต่างหากความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

จริงรึที่อยากจะรู้จักตัวเอง รึแค่อยากเห็นเฉพาะมุมที่อยากเห็นและอยากเป็น พอไปเจออะไรที่เลวร้าย ชั่วร้าย ยอมรับไม่ได้ มันก็คอยแต่อยากวิ่งหนีเสียทุกที

ก็ได้แต่หลอกตนเองว่ามันบังคับไม่ได้ แต่มันก็ฝึกฝนได้ไม่ใช่เหรอ

มันก็สมควร...ด้วยประการทั้งปวง อยากเป็นได้ อยากทำได้ แต่ใช้ชีวิตในโหมดงอมืองอเท้าก็สมควรอดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

ตั้งคำถาม R2R. การเขียนบันทึกถอดบทเรียนเรื่องเล่าหน้างานผ่าน เว็บบอร์ดกรมฯ และ G2K สามารถพัฒนางาน CMS. ในกลุ่มคนหน้างานได้หรือไม่

 • P = คนหน้างาน CMS 
 • I = เขียนบันทึกหน้างานอัพอย่างน้อยวันละ 1 บันทึก, ใช้แบบสังเกต, แบบสอบถาม 
 • C = กลุ่มที่ไม่เคยเข้ามาใช้ 
 • O = เห็นการพัฒนา มีการตอบโต้และมีส่วนร่วม

คำถามแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนsubject เป็นประชาชนและชาวบ้านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

ทดไว้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ

สถานีย่อย

ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า) จุดมุ่งหมาย นิพพาน ไตรรัตน์ พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์ ความเชื่อและการปฏิบัติ ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม) สมถะ · วิปัสสนา บทสวดมนต์และพระคาถา คัมภีร์และหนังสือ พระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก หลักธรรมที่น่าสนใจ ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ · มรรค ๘ · อิทัปปัจจยตา นิกาย เถรวาท · อาจริยวาท (มหายาน) · วัชรยาน · เซน สังคมศาสนาพุทธ ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน · วัตถุมงคล การจาริกแสวงบุญ พุทธสังเวชนียสถาน · การแสวงบุญในพุทธภูมิ ดูเพิ่มเติม อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ หมวดหมู่ศาสนาพุทธ บารมี 10 หรือ ทศบารมี หรือ บารมี ๑๐ คือ กำลังใจที่ต้องทำให้เต็ม ไม่พร่อง มี ๑๐ อย่าง ทาน การให้โดยไม่หวังผล ศีล การรักษาศีลให้เป็นปกติ เนกขัมมะ การถือบวช ปัญญา ความรู้ วิริยะ ความเพียร ขันติ ความอดทนอดกลั้น สัจจะ ความตั้งใจจริง เอาจริง จริงใจ อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น ไม่เปลี่ยนแปลง เมตตา ความรักด้วยความปรานี อุเบกขา ความวางเฉย [แก้]ข้อมูลอื่น

เพลงบารมี 10 ทัศ หมวดหมู่: ธรรมหมวด ๑๐หลักธรรมของศาสนาพุทธ ที่มาhttp://th.wikipedia.org/wiki/บารมี_10ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

วันนี้มีอะไรต้องทำบ้าง ติดตามครูไปทำงาน ตั้งสติ เขียนถอดบทเรียน เตรียมนำเสนอให้ได้ทุกสถาการณ์ ประมวลภาพสรุปตอนท้าย คืนข้อมูลให้แต่ละช่วงที่เสร็จเรียบร้อย ระหว่างมีเวลาสวดอิติปิโสอยู่ภายในตลอดการทำงาน แล้วก็เขียนขึ้น G2K ให้เร็วเท่าที่เร็วได้ ลองฝึกปิดงานให้ได้ภายใน ๑ วัน ตั้งใจนะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

แปะงานค้างกับตนเอง เขียนบันทึกถอดบทเรียน FaR2R สสจ.หนองคาย ความคาดหวัง กิจกรรม เนื้อหา ความเปลี่ยนแปลง พลัง อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก (เอะใจกับตนเอง บางอย่างรู้สึก แต่ทำไมยังเขียนไม่ได้) ขาดอะไรไปนะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

สร้างตัวตนใหม่ตามเสื้อผ้า แค่เปลี่ยนหน้าตา ไม่ได้หายไปไหนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

มีเพื่อนมาเคาะประตูหลังปิดไฟๆไม่ถึงนาที จุดเทียนไว้กับตนเอง ท่านมาให้โอกาสในการร่วมเรียนรู้และรับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตท่าน

ที่ได้รับผลกระทบจากสามีไปผิดศีลข้อสาม

ระลึกถึงครู ทุกสิ่งที่เข้ามาคือโอกาส พึงน้อมรับอย่างมีสติ และแล้วท่านก็พึ่งจะแยกไปนอนตอนตีหนึ่งกว่า ดูสงบลง ฟังผู้อื่นแล้วต้องเอาพิษออกเป็น คำครูปรากฏเตือนจึงตั้งสติเดินจงกรมก่อนจะเข้านอนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

My note book can not type in Thai !!!!!!ความเห็น (7)

ขอบพระคุณค่ะทุกท่าน คุณโอ๋ อโณ ดีจังเลยค่ะ น่าใช้

คุณหญ้าแสนฝนขอบพระคุณสำหรับรอยยิ้ม

แก้ไข notebook. ได้แล้วค่ะ (^_^) ขอบพระคุณค่ะทุกท่าน

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

วันนี้ตั้งใจทำกับข้าวไปวัด บ่มนิสัยให้ตนเองระหว่างอยู่บ้านพัก จากที่ครูเคยแนะแต่ได่ห่างหายไปกว่าสองอาทิตย์ ส่วนอีกเรื่องคือ ทำขิงแช่อิ่ม. อบแห้งให้ครู ไปตลาดตั้งแต่ตีสี่ มีแต่ขิงแก่ จะไหวรึเปล่าไม่รู้ค่ะต้องลองดูความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

@ หนูตายในชักโครก ศพผู้หญิงผู้ชายบนเตียงผ่า ศพหมา แมว มากมายที่ตายรายล้อมถนน งูเลื้อยมาทักทาย ณ ตอนเดินเข้ากุฏิ นี่ คือ สัญญาณของอะไรหนอ ?

@ ทุกข์ของแม่ที่ปรารถนาให้ลูกทำอย่างที่ตนเองคิดพอ บังคับไม่ได้ก็ทุกข์

@ ทุกข์ของแม่เพื่อนที่ปราถนาตีกรอบให้ลูก พอบังคับไม่ได้ก็ใช้ปัญญาใช้คนอื่นช่วย เพื่ออะไรหล่ะ เพื่อให้เป็นอย่างที่คิดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

กลับเข้ามาตอกบัตร เตือนตนเองไว้ก่อนว่ามีงานเขียนตกค้างมากมาย ย้ำว่า มากมาย ทั้ง R2R. อบรมศีล ๕ บันทึกประจำวัน แถมยังโชคดีที่ คอมพิวเตอร์หลับสนิทปลุกๆม่ตื่น ทำให้ได้ฝึกฝนความอดทน ยังดีที่มี iPad ยังพออ่านเขียนงานได้บ้าง แต่ก็จำกัดก็มิใช่น้อย ควอีกนานกว่าจะมีตังค์ไปซ่อมคอม หรือ ตกตัวใหม่มาแทน โชคดีจริงๆที่ได้เรียนรู้ฝึกความอดทนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

เพิ่งจะได้กลับเข้าหอพัก แต่เจอหนูแทะกระเป๋าและของกินเต็มห้อง เพราะเก็บไม่ค่อยดี ไม่อยู่หอสามสี่วันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

กลับจากพัทยาก็ตามนายเข้าประชุมต่อ

พึ่งจะเข้า net ได้

การได้ตามนายก็ได้เรียนรู้ทุกข์ของผู้บริหาร

คือบัตรเชิญเข้าร่วมงานหรือคณะ ๆ แทบไม่มีเวลาส่วนตัวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

การดูแลคนไข้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ เป็นเรื่องหินมิใช่น้อย

ชาว รพ.สต.ทำได้ไงนี่ สุดยอด แค่วันนี้ไปเจอหนึ่ง case

เบาหวาน คุมไม่ได้เพราะสเตียรอยด์

เราก็อานแล้ว โชคดีที่มี แม่ ๆที่เคยทานมาช่วยแล้วเลิกให้เห็นจะ จะ แบบเอาขวดยามาให้เรา แล้วยกมือไหว้อย่างดีใจ แม้เคสที่ตั้งใจไปคุยไม่ได้ผล กลับพบว่า

คนที่ได้ประโยชน์คือ ผู้ผ่านมาแต่ไม่ทิ้งโอกาส แปลกจัง ท่านยกมือไหว้แทบเหนือหัวขอบพระคุณเรา ซึ่งเราเองต่างหากที่รู้สึกขอบพระคุณท่านที่ให้กำลังใจในการก้าวไปทำงาน รพ.สติ.ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ความเห็น (1)

เป็นกำลังใจให้คะ

ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้รักษา กับคนไข้แบบนี้แล้วน่าปลื้มใจแทนคะ

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

เมื่อวานขับรถไปซื้อปลั๊กไฟ เพื่อให้ชาร์ทแบทเครื่องได้ ณ สี่แยกไฟแดงได้สบตาคนขายพวงมาลัย รู้สึกเข้าไปถึงความทุกข์ในแววตา กระทบเข้ามาแทบน้ำตาไหล หายใจเข้าลึกๆ ความรู้สึกก็เปลี่ยนไป นี่เรามัวแต่จมในทุกข์ของตน จนลืมปัจจุบัน ขาดสติ เคลิ้มไหล ขอบพระคุณเพื่อนร่วมทุกข์ที่มาเจอกัน เราช่วยเหลือทุกคนที่เราเจอได้ด้วยการแบ่งปันรอยยิ้มและความสุข แค่นี้ก็พอจะให้ความเศร้าหมองในแววตา จางไปชั่วขณะแม้เพียงเสี้ยว ๆของวินาทีก็ยังงดงามความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

ห้วงเวลาแห่งการทบทวนตนเอง

นั่งอ่านบันทึกเก่า ๆ อย่างตั้งใจ

สรุปแล้ว "ทำอะไรกันแน่?"

เขียนเพื่อเรียนรู้ หรือ เรียกร้องความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ
 • ความน่ารักของ "เด็กต้นกล้าในงานโรงทาน"
 • โรงทานรวมใจ
 • น้ำใจของเพื่อนมนุษย์
 • ปากบ่น มือทำ ใจเบิกบาน กับงานล้างผัก
 • "อาฮอลล์"มือหั่นคะน้า
 • เจ้เบี้ยว จอมอึด
 • ปาร์คเกอร์ผู้เบิกบาน
 • ต้น ฉลาดคิด


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

สนุกกับการทำหน้าที่ เหมือนได้รับรางวัลทุกๆนาทีที่เคลื่อนไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

เส้นทางนี้มันยังไงหนอ

เพราะยากอย่างนี้รึถึงมีคำกล่าวว่า “มีคนเดินไปน้อย”

ไม่ว่าหันไปทางไหนทำอะไรก็ไม่มีคำว่า “ใช่ปรากฏอยู่เลย”

แล้วแต่ละท่านเดินไปอย่างไรกันนะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

อากาศหนาวเข้ากระดูก

แต่ก็ทำให้รับรู้ได้ว่า "ยังไม่ตาย"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ใบไม้ร้องเพลง
เขียนเมื่อ

ปรับเปลี่ยนชีวิตเข้าสู่วิถี

น้อมนำหน้าที่สู่การปฏิบัติ

ตื่นเช้าภาวนาและทำวัตร

เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวในใจ

ทำกับข้าวจัดแจงถวายพระ

เพื่อลดละความเกียจคร้านในนิสัย

น้อมนำจิต สู่วิถีอย่างตั้งใจ

ด้วยศรัทธาอยู่ภายในแห่งจิตตนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี