อนุทิน 96899 - ใบไม้ร้องเพลง

กลับจากพัทยาก็ตามนายเข้าประชุมต่อ

พึ่งจะเข้า net ได้

การได้ตามนายก็ได้เรียนรู้ทุกข์ของผู้บริหาร

คือบัตรเชิญเข้าร่วมงานหรือคณะ ๆ แทบไม่มีเวลาส่วนตัว

เขียน 14 Sep 2011 @ 12:08 ()


ความเห็น (0)