อนุทิน #96899

กลับจากพัทยาก็ตามนายเข้าประชุมต่อ

พึ่งจะเข้า net ได้

การได้ตามนายก็ได้เรียนรู้ทุกข์ของผู้บริหาร

คือบัตรเชิญเข้าร่วมงานหรือคณะ ๆ แทบไม่มีเวลาส่วนตัว

เขียน:

ความเห็น (0)