อนุทิน 104657 - ใบไม้ร้องเพลง

แปะงานค้างกับตนเอง เขียนบันทึกถอดบทเรียน FaR2R สสจ.หนองคาย ความคาดหวัง กิจกรรม เนื้อหา ความเปลี่ยนแปลง พลัง อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก (เอะใจกับตนเอง บางอย่างรู้สึก แต่ทำไมยังเขียนไม่ได้) ขาดอะไรไปนะ

เขียน 16 Feb 2012 @ 08:00 ()


ความเห็น (0)