อนุทิน 119455 - ใบไม้ร้องเพลง

  ติดต่อ

นับหนึ่งที่ครึ่งชีวิต 

เริ่มปรับ  ก่อนทำงาน 1 บันทึก

เที่ยง 1 บันทึก 

หลังทำวัตรเย็น 1 บันทึก

ก่อนนอน 1 บันทึก


ทดลองเขียนบันทึกเหมือนรับยา เช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน


  เขียน:  

ความเห็น (0)