อนุทิน 108240 - ใบไม้ร้องเพลง

ทดไว้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ

สถานีย่อย

ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า) จุดมุ่งหมาย นิพพาน ไตรรัตน์ พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์ ความเชื่อและการปฏิบัติ ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม) สมถะ · วิปัสสนา บทสวดมนต์และพระคาถา คัมภีร์และหนังสือ พระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก หลักธรรมที่น่าสนใจ ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ · มรรค ๘ · อิทัปปัจจยตา นิกาย เถรวาท · อาจริยวาท (มหายาน) · วัชรยาน · เซน สังคมศาสนาพุทธ ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน · วัตถุมงคล การจาริกแสวงบุญ พุทธสังเวชนียสถาน · การแสวงบุญในพุทธภูมิ ดูเพิ่มเติม อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ หมวดหมู่ศาสนาพุทธ บารมี 10 หรือ ทศบารมี หรือ บารมี ๑๐ คือ กำลังใจที่ต้องทำให้เต็ม ไม่พร่อง มี ๑๐ อย่าง ทาน การให้โดยไม่หวังผล ศีล การรักษาศีลให้เป็นปกติ เนกขัมมะ การถือบวช ปัญญา ความรู้ วิริยะ ความเพียร ขันติ ความอดทนอดกลั้น สัจจะ ความตั้งใจจริง เอาจริง จริงใจ อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น ไม่เปลี่ยนแปลง เมตตา ความรักด้วยความปรานี อุเบกขา ความวางเฉย [แก้]ข้อมูลอื่น

เพลงบารมี 10 ทัศ หมวดหมู่: ธรรมหมวด ๑๐หลักธรรมของศาสนาพุทธ ที่มาhttp://th.wikipedia.org/wiki/บารมี_10

เขียน 16 May 2012 @ 23:14 ()


ความเห็น (0)