อนุทิน #88666

ห้วงเวลาแห่งการทบทวนตนเอง

นั่งอ่านบันทึกเก่า ๆ อย่างตั้งใจ

สรุปแล้ว "ทำอะไรกันแน่?"

เขียนเพื่อเรียนรู้ หรือ เรียกร้อง

เขียน:

ความเห็น (0)