อนุทิน 108827 - ใบไม้ร้องเพลง

ตั้งคำถาม R2R. การเขียนบันทึกถอดบทเรียนเรื่องเล่าหน้างานผ่าน เว็บบอร์ดกรมฯ และ G2K สามารถพัฒนางาน CMS. ในกลุ่มคนหน้างานได้หรือไม่

  • P = คนหน้างาน CMS 
  • I = เขียนบันทึกหน้างานอัพอย่างน้อยวันละ 1 บันทึก, ใช้แบบสังเกต, แบบสอบถาม 
  • C = กลุ่มที่ไม่เคยเข้ามาใช้ 
  • O = เห็นการพัฒนา มีการตอบโต้และมีส่วนร่วม

คำถามแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนsubject เป็นประชาชนและชาวบ้าน

เขียน 30 May 2012 @ 06:35 () แก้ไข 30 May 2012 @ 06:38, ()


ความเห็น (0)