อนุทิน 72217 - ใบไม้ร้องเพลง

ปรับเปลี่ยนชีวิตเข้าสู่วิถี

น้อมนำหน้าที่สู่การปฏิบัติ

ตื่นเช้าภาวนาและทำวัตร

เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวในใจ

ทำกับข้าวจัดแจงถวายพระ

เพื่อลดละความเกียจคร้านในนิสัย

น้อมนำจิต สู่วิถีอย่างตั้งใจ

ด้วยศรัทธาอยู่ภายในแห่งจิตตน

เขียน 23 Nov 2010 @ 06:58 ()


ความเห็น (0)