อนุทิน 72217 - ใบไม้ร้องเพลง

  ติดต่อ

ปรับเปลี่ยนชีวิตเข้าสู่วิถี

น้อมนำหน้าที่สู่การปฏิบัติ

ตื่นเช้าภาวนาและทำวัตร

เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวในใจ

ทำกับข้าวจัดแจงถวายพระ

เพื่อลดละความเกียจคร้านในนิสัย

น้อมนำจิต สู่วิถีอย่างตั้งใจ

ด้วยศรัทธาอยู่ภายในแห่งจิตตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)