วันนี้พยายามหาคำนิยามของคำว่า สังคมที่ดี

แต่ก็คิดไปเรื่อย จับจุดไม่ได้ เลยต้องเปิดคอมพิวเตอร์ + อินเตอร์เนต

เพื่อหาคำว่า สังคมดี แล้วก็เจอบทสรุปหนึ่งที่ค่อนข้างจะตรงใจผม

โดยเขาบอกไว้ว่า สังคมจะดีได้ เกิดจากการที่คนในสังคม

คิดดี ทำดี พูดดี กายดี

คิดดี ก็คือคิดในแง่ positive มองโลกในแง่ดี

ทำดี คือกระทำตามความคิดที่ดี ออกมา

พูดดี คือ พูดในสิ่งที่ดี และมีประโยชน์กับที่จะพูดออกมา

กายดี ก็คือคนในสังคม มีความสุข

ซึ่งก็ตรงกับเป้าหมาย ที่เราต้องการให้เป็น ร.ร.ทพ.สร้างสุข

อยากให้ถึงวันนั้นเร็ว อย่างน้อยที่สุด คนในคณะเราเอง

ก็จะเป็นสังคมที่ดี และพวกเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข

ปล. ใครมีนิยามของสังคมที่ดี ร่วมด้วยช่วนกันในการ discuss ด้วยนะครับ