ความเห็น 1694926

สังคมที่ดี จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

วิ
IP: xxx.25.52.10
เขียนเมื่อ 

สังคมจะดีต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน มันอยู่ในจิตใจเรา ถ้าจิตใจดี ก็จะคิดสิ่งที่ดีๆ ออกมาเป็นคำพูดแต่สิ่งที่ดี แล้วก็จะทำในสิ่งที่ดีๆ ให้มองที่ตัวเราก่อน ก่อนที่จะมองคนอื่น หมั่นเพ็งโทษตัวเอง ดีกว่าคอยจับผิดผู้อื่น เพราะจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไม่สามารถแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นมาได้ ถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้ได้มากกว่าคนไม่ได้คิด แค่นี้โลกจะน่าอยู่และสังคมก็จะดีเอง โดยไม่ต้องไปทำอะไร ขอให้ทุกคนคิดดีนะ