ความเห็น 275616

สังคมที่ดี จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

เขียนเมื่อ 

สังคมที่ดี หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันแล้วรู้จักหน้าที่ของตนเอง และทำมันให้ดีที่สุด โดยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นๆ ครับ

อย่างที่เป็นประโยคเด่นสำหรับเรื่องนี้ คิดดี ทำดี พูดดี แล้ว Guy ดี ผมว่ามันจะทำให้ทุกอย่างดีไปหมดเองครับ

Think positive +++