ความเห็น 275861

สังคมที่ดี จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

เขียนเมื่อ 
  • ก็เห็นด้วยกับคุณ
    P
    นะคะ เพราะว่า สังคม คือการอยู่รวมกัน ในสังคมหนุ่งๆ ย่อมมีกฏ กติกา การจะให้เป็นสังคมที่ดี
  • คนที่อยู่ในสังคมต้องรู้หน้าที่ ของตนเอง และสามัคคีกัน ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก
  • แต่หาก มีความรักในสังคม ก็ไม่ยากที่จะทำได้
  • ทุกสิ่งเริ่มจากการคิดที่ดี เพราะการคิด คือ ใจ