ตอนนี้กระผม ส.อ. ยอดชาย  เมฆอากาศ ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการความรู้ที่ จว.ชุมพร แต่การอบรมยังไม่จบหลักสูตรในการอบรม แต่ปัญหาที่กระผมได้พบเจอมาก็คือไม่รู้จะเริ่มกับการปฏิบัติอย่างไรดี ในเรื่องการจัดการความรู้ ( km )กระผมรับราชการทหาร สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามาให้รับผิดชอบในเรื่องนี้ จึงอยากจะขอคำแนะนำจากท่านผู้รู้ในเรื่องนี้ด้วย กระผมต้องขอยอมรับว่าความรู้ในเรื่องนี้ไม่มีเลยทั้งหมดมีแค่ ศูนย์ ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติครั้งนี้