ความเห็น 639

ขอคำปรึกษาด้วยครับ

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอจ.จันทวรรณมากครับ  ที่กรุณาแนะนำ   ขออนุญาติเพิ่มเติมครับ

1.อ่านเอกสารอีกครั้ง ถ้าอ่านแล้ว

2.เริ่มต้นตามขั้นตอนในคำแนะนำ

3.นำปัญหามาหารือกลุ่มในวันทำworkshop

                                          พรสกล ณ ศรีโต