แนะนำหน่วยงาน

รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า

 

                    ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทย-พม่า เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  รับผิดชอบพื้นที่ชายแดน  จังหว้ดประจวบ ชุมพร  และระนอง  ส่งบุคลากรเข้าเรียนรู้เรื่องKM จำนวน 3 คน  กำลังกลับไปเตรียมจัดทำภารกิจต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนชายแดนความเห็น (1)

sureenfe
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 

 

    ทำงานชายแดน  ระวังโรคมาเลเรียพม่า  นะ...... เคยไปเที่ยวที่เนิน 491

 บอกไม่ถูก ......สงสารครูอาสาที่ขึ้นไปทำงานบริเวณชายแดน  ไปเสริมสร้างปัญญาให้คนไทยที่อยู่บริเวณชายแดน....ซึ่งเป็นคนที่อพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆทั่งทุกภาคของประเทศไทย  ที่มากที่สุดคงมาจากภาคอีสาน..