Tropical Dance โดย Nicole แนะนำวิธีการอ่านหนังสือให้ทันเวลาที่ต้องเอาไปคืนห้องสมุดครับ เรื่องมีอยู่ว่าเธอยืมหนังสือจากห้องสมุดแล้วมักพบว่าตัวเองอ่านไม่จบแต่ต้องนำไปคืนเพราะถึงกำหนดส่งแล้ว แต่ด้วยนิสัยรักการอ่านของเธอ เธอไม่อยากคืนหนังสือทั้งที่อ่านไม่จบ (อยากให้เยาวชนไทยเป็นอย่างนี้จริง) เธอเลยคิดวิธีการให้ตัวเองสามารถอ่านหนังสือได้ทันกำหนดส่ง วิธีการก็คือ

  1. นับจำนวนวันจากวันที่ได้หนังสือจนถึงวันที่ต้องนำหนังสือไปคืน
  2. หาจำนวนหน้าของหนังสือ
  3. หารจำนวนหน้าของหนังสือตามจำนวนวัน
  4. แบ่งหนังสือเป็นส่วนๆ โดยใช้กระดาษ PostIt กั้นตามจำนวนหน้าที่ได้
  5. อ่านทุกวันตามจำนวนหน้าที่กั้นนั้น

ด้วยวิธีนี้ เธอก็สามารถอ่านหนังสือได้จบทันกำหนดส่ง

To Nicole (in case you come across this page): Wonderful technique!