การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) สนใจเข้าร่วม ติดต่อ คุณ เอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์ โทร 043-348983 ต่อ 104