การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้

 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) สนใจเข้าร่วม ติดต่อ คุณ เอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์ โทร 043-348983 ต่อ 104

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)