การถ่ายทอด Tacit Knowledge

การถ่ายทอด Tacit Knowledge

 

        การถ่ายทอด Tacit Knowledge มีมากมายหลายวิธี .... วิธีที่เคยประสบมาและคิดว่ามีประสิทธิภาพ คือ การมีพี่เลี้ยง ... ในการเริ่มต้นทำงานในสถานที่ทำงานใหม่ ...หลายคนมักจะประสบปัญหาในรูปแบบต่างๆกัน...ปัญหาในเรื่องของเนื้องาน...ปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงาน...ปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ ... ยิ่งปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหานานมากเท่าไร...องค์กรก็จะเสียโอกาสในการที่พนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อองค์กรมากตามไปด้วย...ดังนั้น...เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร...การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง...คอยดูแล...ให้คำแนะนำ...และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่พนักงานใหม่...จะเป็นการลดค่าเสียโอกาส...ในรูปของเวลา...ได้เป็นอย่างดี

       องค์กรสามารถลดระยะเวลาในการปรับตัวของพนักงานใหม่ได้มากเท่าไร...ก็เสมือนว่าองค์กรสามารถประหยัด"ต้นทุนเวลา" ได้มากตามไปด้วย ... ลองหลับตา ...และจินตนาการถึงสภาาการเริ่มต้นทำงานใหม่...ในสถานที่ใหม่...งานใหม่...วัฒนธรรมใหม่   หากพนักงานใหม่ ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ทุกอย่าง...ด้วยตัวเอง  ต้องใช้เวลามากแค่ไหน?  แต่หากมีพี่เลี้ยง...คอยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ประสบการณ์ในการทำงาน รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร  ให้แก่พนักงานใหม่ได้รับทราบ...องค์กรย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า...อย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM NUMBER NINEความเห็น (0)