ตั้งแต่ได้รับมอบหมายจาก อศจ. ตรัง  เพื่อทำหน้าที่คุณอำนวยจังหวัด  เกิดความกังวลใจหลายประการ เพราะส่งนี้เป็นภาระใหม่ที่เพิ่งจะเคยได้รับมอบหมาย  แต่มีความรู้สึกยินดียิ่งเพราะเป็นภาระกิจที่จะได้ช่วยเหลือสังคม  ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีมากน้อยเพียงใด  ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำมาจะถูกหรือผิด  ไม่รู้ว่าจะสามารถผลักดันการทำงานให้บรรลุถึงหัวปลาทู  ในเวลาจำกัดได้มากน้อยเพียงใด  แต่จะพยายาม  ถ้าใครได้รับมอบหมายภาระที่เหมือนๆ กัน  เริ่มต้นทำอย่างไรแล้ว  ช่วยเล่าให้ฟังบ้างนะ  จะได้นำความรู้นั้นๆ  ไปสู่การปฏิบัติบ้าง