GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสร้างวิทยากรแกนนำด้านการจัดการความรู้ระดับสถานศึกษา

โครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุงได้รับนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน

 1.ส่งรองผอ.ธนรัตน์  ทองหยัดเข้าอบรมวิทยากรแกนนำระดับสถานศึกษา

 2.อบรมขยายผลภาในวิทยาลัย

 3.ดำเนินงานตามโครงการตามที่ไดรับมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9873
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)