การใช้สมุดสีชมพูประจำตัวเด็กให้คุ้มค่า  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ใช้   การนำเด็กมารับวัคซีนนั้น  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยการชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  ลงรายละเอียดในสมุดประจำตัวของเด็ก พร้อมลงบันทึกพัฒนาการเด็กตามวัย จากนั้นก็หยิบบัตรคิว และนำเด็กไปพบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสุขภาพฟัน รับคำแนะนำในเรื่องวัคซีน การดูแลสุขภาพเด็ก  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  จากการประเมินความพึงพอใจ  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสุขภาพลูกน้อยด้วยตัวเอง