ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล


เราถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือเรียกสั้นๆว่า การประชุม กบร. เป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของโรงพยาบาล

                เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งได้จัดให้มีเป็นประจำทุกเดือนในวันอังคารที่สองของเดือน แต่หากมีวาระเร่งด่วนอาจจะมีการประชุมเพิ่มเป็น 2 ครั้งใน 1 เดือนก็ได้ โดยเราถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารหรือเรียกสั้นๆว่า การประชุม กบร. เป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของโรงพยาบาลที่กรรมการบริหารทุกคนควรเข้าประชุม รวมทั้งหัวหน้างานทุกคนด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆหากประสงค์จะเข้าฟังก็ไม่ห้าม สามารถเข้าร่วมฟังได้

                ในการประชุมแต่ละครั้ง กลุ่มงานบริหารจะต้องทำวาระการประชุมและรายงานการประชุมของครั้งก่อนแจกให้กรรมการทุกคนก่อนวันประชุม โดยจัดทำเป็นเอกสารพิมพ์อย่างเรียบร้อย เมื่อกรรมการบริหารมีมติออกมาแล้ว ทุกคนต้องปฏิบัติตามนั้น ถือเป็นเสมือน มติ ครม.ของโรงพยาบาล ดังนั้นบันทึกรายงานการประชุมจึงถือเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติตามมติดังกล่าว

                หัวหน้างานแต่ละคนจะต้องนำเรื่องจากการประชุมไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในงานของตนเองให้รับทราบสิ่งที่ประชุมตกลงกันไว้ด้วย หากหัวหน้างานคนใดไม่เข้าประชุม ให้ถือว่ารับรู้เรื่องราวต่างๆในการประชุมแล้ว ดังนั้นเมื่อไม่เข้าประชุมก็ต้องขวนขวายหาทางรับทราบเอง จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้  แต่เดิมในส่วนของเรื่องแจ้งให้ทราบนั้นได้มีแต่หัวข้อวาระเท่านั้น แต่พบว่าหากแจ้งด้วยวาจากรรมการและหัวหน้างานแต่ละคนจะรับฟังและจดจำ จดบันทึกไม่ค่อยตรงกัน บางทีเข้าใจไปคนละเรื่อง ตอนหลังผมก็เลยพิมพ์ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยจะได้เข้าใจตรงกัน อ่านจากตัวหนังสือแบบเดียวกัน แล้วก็ติดประกาศให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆในโรงพยาบาลได้อ่านด้วย ถ้าหัวหน้างานเอาไปแจ้งผิดเขาจะได้ทักท้วงได้

                วาระแจ้งให้ทราบถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทีมนำของโรงพยาบาลตามกันทันเพราะผมจะนำเอาเรื่องต่างๆที่เป็นความรู้ แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่น่าสนใจ หลักการทางการบริหาร การพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งข้อคิดคำคมใส่ไว้ให้หัวหน้างานได้อ่านด้วย เป็นทั้งการแจ้งและให้ความรู้ไปในตัว

                การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนี้เป็นการประชุมหนึ่งที่ผมเองด้อยประสิทธิภาพในการประชุมเพราะมักจะประชุมเลยเวลาเป็นประจำ ส่วนใหญ่จะเลิกประชุมราว 5 โมงครึ่ง โดยเริ่มประชุมเวลาบ่ายโมงครึ่ง  เป็นการประชุมเดียวที่ผมโกงเวลาเจ้าหน้าที่ให้เขาทำงานเกินเวลา

                วาระการประชุมและระเบียบการประชุม ผมจะนำเอามาเข้าเล่มไว้เป็นปีๆ เพื่อใช้อ้างอิงเวลามีปัญหาต่างๆที่เข้าใจไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อน ตอนที่มีโรงพยาบาลหลายแห่งมาดูงาน ผมก็ได้เอาให้ดู หลายที่ทึ่งมาก บอกว่าของเขา บางเดือนก็ประชุม บางเดือนก็ไม่ประชุมไม่แน่นอน แล้วก็มีคำถามอีกว่า มีมติแล้วปฏิบัติตามหรือไม่ ผมบอกเลยว่าถ้าเสียเวลาประชุมแล้วไม่เอาตามที่ตกลง ก็อย่าประชุมดีกว่า เสียเวลาเปล่า และหากไม่ทำตามมติก็จะขาดความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อถือต่อตัวผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารจะลดลง กลายเป็นโลเลไม่แน่นอน  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม ถ้าสนใจอ่านได้ในwww.bantakhospital.com ในส่วนของบทความกิจกรรมโรงพยาบาลและในส่วนของกระทู้คุยกับผู้อำนวยการครับ 
คำสำคัญ (Tags): #kmกับงานประจำ
หมายเลขบันทึก: 9872เขียนเมื่อ 16 ธันวาคม 2005 11:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี