คุณกิจ ตอนที่ ๒

ผู้ดำเนินรายการคุณประมวล วรานุศิษฏร์

เกริ่นเรื่องการจับเอา 3 ตำบล มาศึกษาเป็นการเบื้องต้นว่าเราจะกำหนดแนวทางหรือทิศทางร่วมกันอย่างไร ไม่ได้หมายความว่าการศึกษา จาก บางจาก ท่าไร่ มะม่วงสองต้นส่งผลสรุปเป็นอย่างไรอีกร้อยหกสิบสองตำบลจะเป็นอย่างนั้นด้วยไม่ ประสบการณ์ที่มาจะไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นบทเรียนบทหนึ่งเท่านั้นที่จะนำไปเสนอให้พื้นที่อื่น ๆ โดยองค์ความรู้จะเกิดขึ้นไม่เหมือนกัน ตำบลเดียวกันต่างหมู่บ้านก็ยังไม่เหมือนกันยังแตกต่างกันในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งเราได้พบประเด็นเหล่านั้นจากการทำเวทีและจัดเก็บความรู้เหล่านั้นไว้

หากมองเรื่องการจัดการความรู้ท่านมองอย่างไรบ้างครับ ไปราบรื่นบ้างติดขัดบ้าง องค์ความรู้ที่ทำให้ยากนี้มันง่ายขึ้น การจดการบันทึก การเก็บประเด็น เราได้ทำกันบ้างหรือเปล่า เราคุยแล้วเรามีอะไรที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยอยู่ เสริมแล้วมันเกิดประโยชน์ตรงนี้ นี่คือทิศทางเบื้องต้น โอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ภีม  ภคเมธาวี  และอาจารย์จำนง หนูนิล ดำเนินการต่อครับ

คุณภีม  ภคเมธาวี

ทักทายกันเล็กน้อยวันนี้ประชุมค่อนข้างเป็นทางการนิดหนึ่งแต่เราก็ทำตัวตามสบายนะครับไม่ต้องเครียดเรื่องของสถานที่ หรือบรรยากาศ

ก็ขอเล่าเรื่องภาพรวมของโครงการนิดหนึ่ง โครงการนี้เป็นการร่วมงานของหน่วยงาน    ราชการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 9 หน่วยงานด้วยกัน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกองเลขาเรื่องนี้ เป็นแม่งาน ซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ธกส. ออมสิน สำนักงานเกษตร สหกรณ์จังหวัด  กศน. พอช.    ม.ราชภัฏ และ มวล.ร่วมกันทำงานโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่า ซีอีโอ ท่านผู้ว่าวิชม เห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ซึ่งเห็นว่าในการทำงานของส่วนราชการนี้ทำงานกันตามแผนงานของแต่ละส่วนงานที่วางแผนไว้ เช่น กศน.มีแผนงานของตนเอง และลงมาทำกับ บางจาก พช.มีแผนของตนก็ลงมาทำกับบางจาก ต่างคนต่างมาเนื่องจากการมีแผนงานของตนเองทำงานด้วยความหวังดีตามแผนงานของตนเอง เมื่อสำนักงานเกษตรมาก็ต้องใส่หมวกสีเขียวมาทำงานกับสำนักงานเกษตร พช.มาก็ใส่หมวกอีกสีหนึ่งมาทำงานทำให้ชุมชนต้องทำงานดดยใช้เวลามากขึ้น หากว่าแต่ละหน่วยงานได้มาทำงานร่วมกันก็จะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ท่านผู้ว่าก็เห็นว่าแนวคิดนี้ดีน่าจะให้การสนับสนุนทำโครงการนำร่องเพื่อจะพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 ตำบลมีตำบลบางจาก      ท่าไร่ และมะม่วงสองต้น และจับที่เรื่องกองทุนของชุมชน เช่น กขคจ. ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#คุณกิจ

หมายเลขบันทึก: 9441, เขียน: 12 Dec 2005 @ 12:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)