เครือข่ายสำนักงานข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ติดต่อ

  AAR ผลการดำเนินงาน เครือข่าย กพ และ มข ๒๕๔๘  

เครือข่ายสำนักงานข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


        ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่26 มีนาคม 2547 

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการในการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการให้กับส่วนราชการ / จังหวัด / หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  2)  เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  นการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเข้ารับราชการ สำหรับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดระบบคุณธรรม  3)  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงข่าวสารการสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไป และ 4) เป็นศูนย์การสอบของสำนักงาน ก.พ. สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองบัวลำภู เพื่อบริการด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ และเป็นศูนย์สอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนระดับมัธยมศึกษา) 

   สรุปผลการดำเนินงานดังนี้
  1)  จัดประชุมหรือบรรยายพิเศษ  8   ครั้ง
  2)  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน / การสอบแข่งขัน  6   เรื่อง
  3)  จัดสอบแข่งขัน 4  ครั้ง                                       
   

    แผนที่จะดำเนินต่อไปคือ จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการระดับปริญญาโท  จัดอบรมให้ส่วนราชการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด และข้าราชการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HRM)

 (สรุป โดยทีมงาน ก.พ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณวิภาดา คุณวิเชียร คุณพิชชา)

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 9437, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อุดมศึกษา#เครือข่าย#สำนักงานข้าราชการพลเรือน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)