การวิจัยชุมชน  เป็นเรื่องที่ไม่เก่าไม่ใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ดีที่นักวิชาการทั้งหลายที่ควรหันมามองข้างหลังบ้างว่า ชุมชนที่เราอยู่ทุกวันเป็นอย่างไร เราจะมีการพัฒนาชุมชนอย่างไร เราจะเน้นการจัดการขชุมชนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพซึ่งคงอยู่ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ความเป็นอย่ที่ไม่เน้นเทคโนโลยีมากเกินไป  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร (ความจริงแล้วมันติดมากับชุมชนตั้งนานแล้ว เพียงแต่เรามองไม่เห็น แต่ผมสัมผัสได้สมัยเด็ก...) เราไม่ควรเดินห่างชุมชนเกินไป ซึ่งแท้จริงแล้วการจัดการชุมชน  การวิจัยการจัดการความรู้ชุมชน องค์กรชุมชนให้ดีและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม เราจะเสริมแรงอะไรบ้างเข้าไปเป้นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ดังนั้นเราควรหันหลังและแลหน้าอย่างเหมาะสม