เด็กบันทึก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Usernamek101117
สมาชิกเลขที่9174
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วันเกิด 10 พฤศจิกายน 2517

จบการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)

                      การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากร มนุษย์)

 

ภูมิลำเนา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี