ทีมงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายเฉ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...จะรู้ซึ้ง...เข้าใจหลักการ...และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะร่วมจิต ร่วมใจในการทำร่วมกัน(อย่างต็มอก เต็มใจและมีความสุข).
 • สถานที่สัมมนาคือ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อ.นาดูน จ. มหาสารคาม และกี่ง อำเภอเกาะกูด จ.ตราด
 • วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก  สถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม(เก่ง...และมีกลวิธีที่ดีเยี่ยมๆ..)
 • หลังจากกลับจากสัมมนาแล้วคาดว่า บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...จะรู้ซึ้ง...เข้าใจหลักการ...และมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นที่จะร่วมจิต ร่วมใจในการทำร่วมกัน(อย่างเต็มอก เต็มใจและมีความสุข)...ให้สำนักวิทยบริการ-มหาวิทยาลัยมหาสารคามและประเทศไทย...เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ทีมงาน

 • มุมมองของผู้เขียนแล้ว

               การสัมมนาครั้งนี้เป็นเพียงการทบทวน...กระตุ้น..และปลุกกระแสในการทำงานร่วมกัน ของชาวสำนักฯ เท่านั้น ทั้งนี้เพราะสำนักวิทยบริการ มีชื่อต่อเนื่องและยาวนานมาแล้วว่า...มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน...งานเล็กงานใหญ่เราร่วมจิตร่วมใจกันผนึกกำลังฟันฝ่าอุปสรรค...ให้งานสำเร็จมาแล้วเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ (ตรวจสอบได้นะ..)  กิจกรรมต่างที่เราได้เคยใช้ในการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มีหลายประการ เช่น

 • การร่วมงานกันอย่างเหนี่ยวแน่นและยาวนานของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และหอสมุด (พัฒนาเป็นสำนักวิทยบริการ)
 • ร่วมกันวางแผนงาน และพัฒนางานห้องสมุด สังกัดกองธุรการวิทยาเขต เป็นสำนักวิทยบริการ (เทียบเท่าคณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...และเป็นสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนกระทั่งปัจจุบัน
 • การทำงานเกือบทุกครั้งและทุกกิจกรรมเรามีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกียวข้อง (ก่อนลงมือทำงานคุยกันก่อนเสมอ..ร่วมกันคิดร่วมกันทำ...เป็นผลงานของเรา)
 • ก่อนเปิดภาคเรียน...ก่อนปิดภาคเรียน...มีการประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งแผนงานให้ทราบว่าต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง...อย่างไร...โดยใคร
 • มีการสื่อสารภายในหน่วยงานด้วยจดหมายข่าว ในชื่อ "ชายคาสำนักฯ" ซึ่งออกอย่างต่อเนื่องเสม่ำเสมอ
 • สิ้นปีเรามีการตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติ ด้วยกิจกรรม "มองตน...มองคน...มองงาน"
 • บุคลากรของสำนักฯทุกคนได้รับการดูแลและสนับสนุนจากผู้บริหารให้เจริญ ก้าวหน้า อย่างมีระบบ ...แบบแผน..ขั้นตอนตามคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของแต่ละคนไป (ท่านอดีต ผอ. บอกกับบุคลากรเสมอว่า...ความรักฉันอาจจะให้ทุกคนไม่เท่าเทียมกัน...แต่ความยุติธรรมแล้ว ทุกคนจะได้รับเท่ากัน...)
 • ฯลฯ

ความสุขร่วมกัน

 

สร้างทีมงานนั้นยากอยู่นะ.....แต่รักษาทีมให้คงอยู่นั้นยากกว่าอีก...(แล้วทำไงดีละ....)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรักLibrary...มะเหมียว...มะหมา...& สองล้อความเห็น (7)

suchaluk
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ทำอะไรก็ได้ ที่ไม่ต้องใช้การทำใจในการอยู่ร่วมกันค่ะ  เหอๆๆ

 

ปล. รูปน้อยไปนี๊ดดดส์ ท่านใดมีภาพประกอบ โพสต์ให้ชมบ้างนะคะ

suchaluk
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะ ประทับใจในความปรองดองของน้องพี่สีเหลือง-เทามากๆๆ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ทดสอบๆ

ปรากฎว่าโพสต์รูปบ่ได้ คงเป็นเพราะไม่ได้สมัครสมาชิกมั้งคะ ...

ผกานุช
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ทีมงานจะเข้มแข็ง คงต้องอยู่ที่กำลังใจ กำลังกาย และกำลังคนที่เต็มเปี่ยม อย่างกิจกรรมที่ทำมาทั้งในอดีต และปัจจุบัน และควรต่อเนื่องถึงอนาคต เป็นการรวบรวมทีมงานอย่างดีเยี่ยมค่ะ

จตุพล
IP: xxx.153.189.175
เขียนเมื่อ 

อยากให้จัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้บ่อยๆ ครับ จะได้เป็นการกระตุ้นเตือนว่าเราอยู่ร่วมกันในองค์กรเดียวกัน มีอะไรก็คุยกันดีดีได้ครับ

ขอร่วมชื่นชมด้วยนะคะ  ทั้งนี้เพราะสำนักวิทยบริการ มีชื่อต่อเนื่องและยาวนานมาแล้วว่า...มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน... จริงๆค่ะอาจารย์  สำนักวิทยบริการ คนคุณภาพ ทีมคุณภาพ  เพื่อการพัฒนาจริงๆ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ DSS "work with disability" ( หนิง ) ที่ให้กำลังใจชาวสำนักฯ...พวกเราตั้งใจจะพัฒนาต่อไปยิ่ง ๆขึ้น...ช่วยแนะนำ...เสนอแนะ...ด้วยนะครับ