ทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการใช้ยา

กระบวนการใช้ยา มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย  โดยเฉพาะการใช้ยาในโรงพยาบาล  เริ่มจากแพทย์ผู้ตรวจและให้การรักษาว่าจะเลือกใช้ยาอะไรดีจึงจะเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย (ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เช่น เพศ อายุ โรคประจำตัว ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ภาวะบางอย่างเช่น กำลังตั้งครรภ์)  เภสัชกรก็เป็นคนจัดหายามาให้ใช้ จะเป็นยี่ห้อไหนดี ราคาถูก ราคาแพง คุณภาพเป็นอย่างไร  เก็บรักษายาดีหรือไม่ จัดยาถูกชนิดถูกขนาดตามแพทย์สั่งหรือไม่(อ่านลายมือแพทย์ออกจริงๆหรือไม่) ระบุรายละเอียดที่ฉลากดีพอหรือไม่  เมื่อยาไปถึงแล้ว พยาบาลเป็นผู้ตรวจรับยา นำไปเก็บรักษาอย่างไร ใส่ตู้เย็นดีหรือไว้ข้างนอกดี  ผสมกับน้ำเกลืออะไรได้บ้าง  ฉีดเร็วหรือช้า ฉีดเข้าทางไหนดี ต้องเจือจางก่อนหรือเปล่า ถ้าคนไข้แพ้ยาจะทำอย่างไร กรณีที่ผู้ป่วยรับยากลับบ้าน  จะกินยาตลอดหรือกินมั่งไม่กินมั่งดี  กินตรงเวลาหรือเปล่า  กินครบระยะเวลาไหม กินถูกปริมาณหรือเปล่า กินแล้วเกิดผลข้างเคียงจะทำอย่างไร

ความปลอดภัยในการใช้ยาจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในกระบวนการเหล่านี้  ไม่มีใครสำคัญมากกว่ากัน  เพราะทุกคนต่างสำคัญมากทั้งสิ้น  ความบกพร่องในขั้นตอนใดก็ตามสามารถส่งผลให้การรักษาล้มเหลว  หรือเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ทั้งสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน medicationsafetyความเห็น (0)