เกือบ ๆ จะหมดวาระแล้วนะครับ สำหรับคณะกรรมการชุดนี้  แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างขยันขันแข็งตลอดมา  ยังเหลืออีก 2-3 โครงการที่ยังไม่ถึงนะครับ  นี่ก็เป็นหน้าตาของคณะกรรมการบริหารชมรมคริสเตียนเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2548 บางส่วนนะครับ

เริ่มจากประธานชมรมก่อนนะครับ ก็คือผมเอง

พี่ตั๋ง

     เรียนอยู่คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (ปีสุดท้ายแล้ว) เป็นคน จ. เพชรบูรณ์ครับ 


 

นี่พี่ทศ รองประธานชมรมคนขยัน

  ทศเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 เป็นเด็กเพชรบูรณ์เหมือนกัน


 

ส่วนคนนี้ เลขาชมรมคนสวย  พี่จูน

 จูนเป็นสาวอุทัย เรียนอยู่วิศวกรรมศาสตร์ เอกโยธา ปี 3 ครับ


 

คนต่อไป  พี่ตะวัน  ฝ่ายธุรการ

   สาวสวยจากอุทัยธานีอีกคน  ตะวันเรียนคณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา  ปี 3 ครับ


 

และนี่ เหรัญญิกของชมรม พี่แป๊ก ตัวจริงสวยกว่ารูปอีกนะ

   แป๊กเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ปี 3  เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรครับ


 

คนสุดท้าย สำหรับคณะกรรมการบริหาร

พี่เก๋  ฝ่ายพัสดุ อาวุธยุโธปกรณ์ ฯลฯ

   เก๋ มาไกลจาก สงขลา หาดใหญ่ แต่พระเจ้าก็เรียกมาที่นี่ได้ เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ปี 3 เหมือน แป๊กครับ


 

นอกจากนี้ยังมีทีมงาน พี่ ๆ น้อง ๆ อีกหลายท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานเสมอมา  รวมทั้งที่ปรึกษาชมรม พี่กระปุก และ อ.หนุ่มอีกด้วย  ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้  ขอพระเจ้าอวยพระพรเสมอนะครับ