วันพ่อแห่งชาติ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นวตกรรม จาก ความรู้ฝังลึก ( Tacit Knowledge )

วันพ่อแห่งชาติ

 ผมได้รับฟังพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้เวียนมาบรรจบในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ รู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้เตือนสติพวกเรา คนไทย โดยเฉพาะในประเด็นที่ท่านได้ทรงเตือนในเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ หรือ นวตกรรม ในเรื่อง ไฟฟ้าและพลังงาน

  "ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมด ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้ มีแต่ต้องขยัน ต้องหาวิธีที่จะทำให้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาใหม่"

 การนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ "พัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร" เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนน่าที่จะสามารถ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อนำเอา Tacit Knowledge หรือ ประสบการณ์ฝังลึกที่ติดมากับการที่เราได้ผ่านชีวิตมาหลายสิบปี มาพัฒนาต่อยอดซึ่งกันและกัน พวกเราต้องขยัน "สร้างเวทีที่จะ ลปรร " จะทำให้ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราเจริญมากยิ่งๆขึ้นครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)