มีบทความนี้เผยแพร่ที่ http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000167008 เกี่ยวกับคนธรรมดาที่เป็นช่างต่าง ๆ เช่น

นายอนุลักษณ์ ตาณพันธุ์ ช่างซ่อมนาฬิกาแห่ง "อ.ลักษณ์เทฆนิคการช่าง"
ป้าเล็ก ลอประยูร ช่างทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายศรไกร แน่นศรีนิล หรือช่างไก่แห่ง
ร้าน ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมรองเท้า

ที่ได้มีโอกาสถวายงานตามหน้าที่ของตนให้ในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ สมกับที่พระองค์มีพระราชดำรัสให้ประชาชนไทยทุกคนอยู่แบบพอเพียง ที่สำคัญทรงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย เชิญทุกท่านไปอ่านบทความข้างต้นนะครับ