เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัด

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Goal or KPI

เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัด

 ข้อมูลที่น่าพิจารณาจากการที่ได้เยี่ยมชม และ รับฟัง จากงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๒ และ นำตัวอย่างภาพข้างล่าง คือ การที่เราต้องเน้นที่ " เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ บริบท พันธกิจ และ วิสัยทัศน์" มากกว่าการที่เราวิ่ง "ตามจับ ตัวชี้วัด" ดังที่ "บริษัทปูนซีเมนต์"นำมาเสนอ คือ การเพิ่มผลผลิต จงรักภักดีต่อลูกค้า และ นวตกรรม

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)