ควันหลงจากงาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภาวะผู้นำกับการพัฒนา

ควันหลงจากงาน

 ผู้นำในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด หากต้องการ "เพิ่มศักดิ์ศรี ของความเป็นคนของทีมงานในองค์กรที่เรียกว่า value Added" คงต้องศึกษาจาก นวตกรรม "งาช้าง" โรงพยาบาลตาคลีครับ

 ผู้นำ ต้องใช้ ยุทธศาสตร์ในการ ลดการสั่งการ หรือ การควบคุม ต้องให้การสนับสนุน เสริมแรงให้ทีมงานได้ดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ ผู้นำต้องเป็นคุณเอื้อ ที่จะให้ทุกๆอนูในองค์กรได้แสดงถึง "สมรรถนะ" โดยการสร้างเวที เพื่อ "ลปรร" จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ เกิดนวตกรรม ได้พฤติกรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดวัฒนธรรมของการพัฒนาที่พึงประสงค์ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

Pitcha
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ไปดูมาเหมือนกันน่าชื่นชมจริง ๆ ค่ะ  และขอแสดงคิดเห็นกับการเข้าร่วมมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2548 นี้  ประทับใจตั้งแต่การลงทะเบียนที่มีความสะดวกสบายทีเดียว  การลงทะเบียนตามพยัญชนะที่นำหน้าชื่อซึ่งแยกออกจากโต๊ะรับกระเป๋าเอกสาร    ในช่วงต้นเป็นการนำเสนอวิดิทัศน์ คุณค่าและมูลค่าแห่งปัญญาปฏิบัติ เป็นการเรียกน้ำย่อยให้ผู้เข้างานได้อย่างดี  เมื่อดูจบก็อยากจะรู้ อยากเห็น อยากฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของบุคคลหรือหน่วยงาน ที่ทางผู้จัดได้คัดสรรมา...  สิ่งที่มากกว่าฟังเรื่องเล่าคือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรงจากผู้ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ  อย่างบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น  หลังจากที่ได้ฟังการเล่าประสบการณ์การทำ KM ในบริษัท  ในห้องประชุมย่อยแล้ว ก็ได้ตามมาดูนิทรรศการและมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณแคทรียาสาวสวยของทรู  สิ่งที่ประทับใจคือการให้ความสำคัญของผู้ใช้บริการ  การนำ KM มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน   โดยการตั้งเป้าหมายเดียวกัน  และร่วมมือกันจึงทำให้ประสบความสำเร็จ 
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น   มีวิธีพัฒนาการให้บริการลูกค้า ในส่วน call center  โดยตั้งโจทย์ผู้ ให้ข้อมูลที่เหมือนกัน  ถูกต้อง และรวดเร็ว  โดยมีวิธีการต่าง ๆ  คือ การทำฐานความรู้ ( Knowledge BaseAsset  ทำข้อมูลชุมชน Asset ผ่านอินเตอร์เน็ต  การจัดทำ KM WEB ในระบบ Intranet ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ขององค์กรแล้วยังเป็นเครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไม่ยุ่งยากและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งน่าจะนำมาปรับใช้ปรับบริบทของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้เพราะหน่วยงานส่วนใหญ่บุคลากรจะมีคอมพิวเตอร์ใช้ทุกคน  โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องให้บริการผู้รับบริการในการให้ข้อมูลข่าวสาร    คงทำให้การให้บริการมีประสิทธิภาพขึ้นและผู้รับบริการก็ไม่ต้องรอนาน หรือได้ยินคำว่า  เดี๋ยวจะโอนสายให้นะคะ โดยโอนสายไปๆมาๆจนสายหลุด หรือมากว่านั้นคือบุคลากรในหน่วยงานไม่ทราบว่าหน่วยงาน ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
พัชรี เจียรนัยกูร
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

Impact หรือ อานิสงส์มี่ได้จากงานมหกรรมKM ครั้งที่2 ที่ มิราเคิลแกรนด์  ที่ทีมศูนย์บริการวิชาการ มข.ลปรร  กับ best practice   ได้มาอีก เรื่อง 2เรื่อง จาก 2 คน ในทีม เรื่องที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนการประชุมให้มีประสิทธิภาพ  กับ call centerของคุณพิชชา    ศูนย์ จะนำไปทำแผนที่ จมุกดาหารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่าง 20-23ธค 2548

ตอนนี้ อ. จิตเจริญ  ผอ.ศุนย์กับท่านอ.หมอวิจารณ์ กูรูของเรายิ้มแก้มปริแน่

พัชรี