SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์


SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์ คปสอ.เขาชัยสน ที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548

จุดอ่อน
1. ขากการประสานงาน/ลงพื้นที่
2. ขาดทีมงานที่เข้มแข็งรับผิดชอบโดยตรง (งานฝาก , ต่อเนื่อง)
3. ขาดแผนงาน (องค์ความรู้ของผู้วางแผน) / เป้าหมาย
4. ขาดงบประมาณสนับสนุน
5. ขาดจุดบริการ PR ที่ชัดเจน

จุดแข็ง
1. Technology สูง /สื่อ
2. บุคลากรมีความสามารถ
3. ตั้งใจ ,มุ่งมั่น ,พัฒนา

โอกาส
1. มีแนวร่วมภาคประชาชน / รัฐ (อสม.  อบต. ฯลฯ)
2. นโยบายของรัฐ
3. แหล่งทรัพยากร (น้ำแร่ , สมุนไพร,สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ)
4. มีพื้นที่รอยต่อที่ ผู้ป่วยต่างอำเภอมาใช้บริการ
5. การเมืองท้องถิ่น

อุปสรรค
1. เสี่ยงต่อการฟ้องร้อง (พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)
2. การคมนาคม (ถนน  ฯลฯ)
3. การศึกษาของคนในพื้นที่ / อาชีพ
4. การเมืองท้องถิ่น
5. มีคู่แข็งทางด้านบริการสุขภาพ (ฯลฯ)

SO
1. Tour  สุขภาพ  (แพทย์แผนไทย / ทางเลือก)
2. ตั้งชมรมส่งเสริมสุขภาพในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  รองรับผู้ป่วยรอยต่อระหว่างอำเภอ
4. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพในชุมชน

ST
1. มีทีมสุขภาพดูแลประชาชนในพื้นที่
2. บุคลากรสาธารณสุขพัฒนาองค์ความรู้ / ทักษะอย่างต่อเนื่อง
3. มีศูนย์เทคโนโลยี่สุขภาพระดับชุมชน  (เช่น Internet ตำบล,สอ.)

WO
1. ถ่ายทอดทักษะ / องค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่แนวร่วมภาคประชาชน เพื่อขยายผลสู่พื้นที่
2. เพิ่มรายได้โดยเพิ่มศักยภาพการบริการสุขภาพเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
4. เพิ่มรายรับจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านสุขภาพ เช่นแหล่งน้ำแร่

WT
1. เพิ่มการประสานงานระหว่างทีมสุขภาพด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง
2. เพิ่ม / ปรับเปลี่ยนจุด PR ในชุมชุมชนให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

[หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ]
[SWOT คณะอนุกรรมการพัฒนาหน่วยบริการและประกันสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน]
[SWOT คณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร]
[SWOT คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรสุขภาพ]
[SWOT คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุขภาพ
[SWOT คณะอนุกรรมการลูกค้าสัมพันธ์]
[SWOT รพ.เขาชัยสน]
[SWOT สอ./สสอ.เขาชัยสน]
[SWOT คปสอ.เขาชัยสน ในภาพรวม]

หมายเลขบันทึก: 8851เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2005 04:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿977.00 -38.08%
฿240.00 -61.25%
฿400.00 -66.25%
฿4,899.00 -73.48%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี