ง่าย ๆ

E.K.G.

E.K.G.  By  KOI

Atrium  ผิดปกติ  มีผลต่อ  P - wave

Ventricle  ผิดปกติ  มีผลต่อ  QRS - wave

1) Atrium Futter

     - มี P - wave เหมือนฟันเลื่อย 2 ตัวติดกัน

     - QRS แคบ

     - ระยะของ P - R interval เท่ากัน

2)  Atrium Fibilation

     - P - wave ขยุกขยิกไม่ชัด/Atrium  พลิ้ว

     - QRS แคบ  ไม่สม่ำเสมอ

     - P - R interval ไม่เท่ากัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลCVTในตึกICUโรงพยาบาลราชวิถีความเห็น (0)