จัดการตนเอง

ก่อนให้คำแนะนำใคร กลับมามองย้อนดูตนเองเสียก่อน

ว่าทำได้หรือไม่  ถ้าไม่ก็อย่าไปแนะนำใครเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการตนเองความเห็น (0)