วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ดี รูปร่าง น่าตาควรเป็นอย่างไร?


เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน หรือค่านิยมแล้ว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้เป็นโจทย์หรือเป็นตัวตั้งในการกำหนดแผนระยะปานกลางหรือระยะยาว กลยุทธ์ และวิธีการในการทำงานของมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารชุดใหม่ก็ตาม

หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 50 ณ โรงแรมรอยัลแม่โขงหนองคาย วันนี้ตอนเช้าท่านอาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มาถึงที่ทำงานตั้งแต่เช้า และรีบนำเอกสารประกอบคำบรรยายของท่านทวี บุตรสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) บรรยายในหัวข้อ การสร้างความมั่นคงให้มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ซึ่งท่านรองฯได้กำชับผมอ่านให้ได้และคิดตาม เป็นการนำเสนอสภาพจริงขององค์กร หน่วยงานที่น่าคิด ผมจึงขอมาถ่ายทอดต่อใน ประเด็นที่ วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ดีต้องเป็นอย่างไร?ท่านทวี ให้มุมมองไว้ว่า...

WHAT IS VISION?

1. ไม่ใช่คำขวัญ ไม่ใช่ภาษิต (Motto)

2. เป็นการกำหนดทิศทางของธุรกิจ ขององค์กร ของสถาบันหรือสิ่งที่ปรารถนาในระยะยาว

3. วิสัยทัศน์จะถูกกำหนดโดยผู้นำ (รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงแล้วนำมาประกอบการพิจารณา)

4. วิสัยทัศน์ต้องครอบคลุมเรื่องหลักๆ หรือเรื่องสำคัญๆ แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องกว้างในลักษณะที่เป็น Generic Phase เช่น เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการที่ดีที่สุด

5. วิสัยทัศน์ต้องวัดได้ หรือรู้ได้ว่ากำลังมาในทิศทางที่กำหนดไว้

6. วิสัยทัศน์จะต้องสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความบันดาลใจ โดยต้องมีการไขว่คว้าและท้าทายให้ทุกคนมุ่งมั่นและเติบโต เมื่อบรรลุวิสัยทัศน์แล้ว ต้องมีความคุ้มค่าแก่ความมานะพากเพียร

7. ต้องนำเสนอให้พนักงานรับรู้ เพื่อทุกคนจะได้ให้การสนับสนุนและร่วมแรงร่วมในกันเพื่อทำให้วิสัยทัศน์เป็นความจริงขึ้นมา

………………………..

ในการสัมมนาครั้งนี้ท่านรองฯบอกว่ามหาวิทยาลัยได้ทบทวน และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ใหม่ แต่ด้วยเหตุผลประการใดผมไม่ทราบ ว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยน ทั้งๆที่ยังไม่มีการวัดประเมินของเดิมเลย

KPN
หมายเลขบันทึก: 86507เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2007 11:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 11:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

ถ้ายังไม่ได้วัดประเมินของเดิมเลยก็แย่หน่อยนะคะ เข้าทำนอง stereotype ที่คนเขาชอบแซวกันว่า Vision นั้น มันสั้นจริงๆ กลับกับสิ่งที่ควรจะเป็น เพราะวิสัยทัศน์ ควรจะเป็นอะไรที่มองไกล เป็นแผนระยะกลาง-ยาวขององค์กร

เรียนท่านอาจารย์กมลวัลย์

บางองค์กรวิสัยทัศน์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามผู้นำสูงสุด ทำให้แผนระยะยาวที่เคยกำหนดไว้ ต้องหยุดไปด้วย และหายไปตามผู้บริหารชุดเดิมๆครับ

ทำให้ผู้ที่ต้องลำบากใจคือ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับนโยบาย

ขอบคุณครับ

กัมปนาท

  • วิสัยทัศน์จะถูกกำหนดโดยผู้นำ (รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงแล้วนำมาประกอบการพิจารณา)
  • วิสัยทัศน์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามผู้นำสูงสุด ทำให้แผนระยะยาวที่เคยกำหนดไว้ ต้องหยุดไปด้วย และหายไปตามผู้บริหารชุดเดิมๆครับ
  • ทำให้ผู้ที่ต้องทำลำบากใจคือ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับนโยบาย
  • เข้าทำนอง stereotype ที่คนเขาชอบแซวกันว่า Vision นั้น มันสั้นจริงๆ
  • ผมเพียวเอาข้อความข้างบนมาเรียงกันดูนะครับ คุณ
    P
  • ถ้าจะให้ผู้ที่ต้องทำ ไม่ลำบากใจ ก็ต้องเป็น ฝันร่วมกัน (Shared Vision) นะครับ ไม่ใช่กำหนดโดย Boss

ขอบคุณท่านอาจารย์อรรณพ ที่เสนอแนะนะครับ ในฐานะที่ท่านอาจารย์คลุกคลีกับการบริหารระดับอุดมศึกษามาตลอดชีวิตการทำงาน แม้เกษียณแล้วก็ยังคงให้ความสำคัญ

กัมปนาท

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี