วิธีดึงความรู้ภายในบุคคล

ความรู้มีอยู่ทุกที่

ตลอดระยะเวลา 5 วันที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกได้รับฟังเสียงบ่นจากชาวบ้านร้านค้าถึงเรื่องที่ราคาของแพงทำมาหากินแสนจะลำบากเคยทำในสิ่งเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ผลตอบแทนจะต่างกันมาก น้ำมันแพง ค่าไฟฟ้าแพง สิ่งที่จำเป็นต้องกินต้องใช้ก็แพงทุกคนหวังว่าให้มีงานทำอยู่ได้โดยไม่ลำบาก(จนเกินไป)แต่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยากที่จะแก้ไขได้ยกเว้นต้องทำใจเป็นอยู่อย่างอัตภาพ หรือใครมีความรู้เรื่องใดมีทุนสามารถลงทุนได้ก็ลงมือทำกันดีกว่าอยู่เปล่า ๆ ซึ่งในตัวของบุคคลทุกคนนั้นมีความรู้แล้วแต่ว่าจะรู้เรื่องใด และจะนำออกมาใช้วิธีใดแต่อย่างหนึ่งก็คือก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นที่รับทราบเผื่อบางครั้งจะได้นำไปปฏิบัติหรือลองทำตามดู สำหรับที่หน่วยงานการนำความรู้มาใช้นั้นก็มีอยู่หลายวิธีเช่นกัน

1. มีการอบรม สัมมนา การจัดทำWorkshop

2. การสุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะทดลองใช้ในแต่ละวิธีแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

3. การศึกษาในสิ่งที่ผู้อื่นได้เคยทำไว้แล้วนำมาปรับปรุงแล้วหาวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น

4. การสอบถามหรือเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้าน

5. การทำแบบลองผิดลองถูก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (1)

hongtong
IP: xxx.47.247.146
เขียนเมื่อ 

อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าได้ความรู้มาจากการสอนงานของหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานและเป็นความรู้ที่ไม่ต้องศึกษานานก็สามารถทำงานได้เลยและงานก็มีประสิทธิภาพด้วย