วันนี้  ดิฉันนำKM ไปเผยแพร่ในองค์กรแล้วค่ะ
อย่างที่เคยได้เล่าไว้ว่า ในองค์กรของดิฉันจะมีการ Today talk ร่วมกันทุกเช้า ระหว่างผู้บริหารและทีมงาน
 ช่วงเวลาก่อนเริ่มงาน คือ 8.30 - 9.00 น.โดยประมาณ
ซึ่งทุกคนจะนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน  ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากการทำงาน , จากเรื่องชีวิตส่วนตัวประจำวัน หรือข่าวสารอื่น ๆ เ ป็นต้น   ดิฉันก็เลยปิ๊ง idea เลยว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียน KM มาคุยให้ทีมงานฟังก็น่าจะดีและมีประโยชน์
สำหรับวันนี้ .. ดิฉันเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายของคำว่า ความรู้ คือ ข้อมูลต่าง ๆที่เรารู้ , หลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน   หลักในการทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากตัวเราคิดค้นได้เอง หรือเกิดจากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆจากการเรียน  การทำงาน  เป็นต้น  
ส่วนความหมายของการจัดการองค์ความรู้ เป็นการนำความรู้ที่เป็นประโยชน์มาจัดการ  เก็บ  จัดกลุ่ม  รวบรวม  
และมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้แก่กัน  เพื่อนำความรู้นั้นไปต่อยอดได้อีก    ( ดิฉันสังเกตเห็นหลาย ๆคนทำหน้างง ๆ แต่
ดิฉันแอบยิ้มและบอกตัวเองว่าต้องใจเย็น และอดทน เพราะนี่เป็นครั้งแรกเราต้องค่อยๆซึมซับและทำความเข้าใจ  เพราะวันแรกที่ดิฉันเข้าเรียนก็ยังรู้สึกงง ๆ บ้างเหมือนกัน  อีกอย่างนึงตัวเองก็คงต้องฝึกในเรื่องการอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายไว้ด้วย) 
ลำดับต่อไปดิฉันก็อธิบายถึงประเภทของความรู้    ว่าแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
1.Explicit knowledge คือความรู้ที่มีการจัดเก็บบนสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น วารสาร , หนังสือพิมพ์
2.Embedded knowledge คือความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์กร  ซึ่งอาจเป็นการถ่ายทอดวิธีการทำงานจากหัวหน้างานให้ลูกน้อง
หรือเป็นการเรียนรู้จากเอกสารคู่มือการทำงาน   
3.Tacit knowledge คือความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของแต่ละคน  ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์จากการปฏิบัติมา
แล้วเกิดการเรียนรู้    ซึ่งทุกคนก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้น  เพียงแต่จะมีวิธีการดึงมาใช้ได้อย่างไร
สำหรับในองค์กรของเรา  ดิฉันบอกกับทีมงานทุกคนว่า จริง ๆแล้วองค์กรของเราก็ได้มีการทำ KM โดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันซึ่งจะขอยกเอาไว้อธิบายในครั้ง ต่อๆไป   ส่วนวันนี้ดิฉันจะเน้นให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าเราจะมีวิธีใดบ้างที่จะนำ Tacit knowledgeออกมาใช้( ความลับยิ่งกว่านั้นที่ทุกคนไม่รู้  นี่คือการบ้านที่ดิฉันต้องเขียนส่งอาจารย์ .. พูดเล่นน่ะค่ะ จริง ๆก็บอกทีมงานไว้แล้วว่าอาจารย์ฝากให้นักศึกษาทุกคนคิดและนำเสนอ )เลยอยากให้ทุก ๆ คนช่วยนำเสนอให้หน่อย ..
ซึ่งแน่นอนวิธีหนึ่งก็คือ   Today talk ที่เราทำกันอยู่ทุกเช้านี่ล่ะ .. เพราะถือเป็นการดึงความรู้ที่มีของแต่ละคนออกมา
แลกเปลี่ยนกัน    ส่วนวิธีอื่น ๆ ได้แก่   การสอนงานระหว่างทีมงานเดียวกัน , การสอนงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ,  การจัด Work shop ระดมสมองภายใต้หัวข้อที่กำหนด   , การประชุมในองค์กร  , การมอบหมายงาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อไปคิดและนำมาเสนอวิธีการทำงาน ก็เป็นอีกวิธีในการดึงความคิด ความรู้ และความสามารถในการทำงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายออกมาใช้ได้เช่นกัน     

วันนี้ .. ผู้บริหารจึงมอบหมายให้ทุกคน กลับไปคิดว่าตัวเองสนใจ และอยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร  โดยพรุ่งนี้ทุกคนจะต้องแจ้งชื่อหัวข้อหลัก  เพื่อนำสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ มาแลกเปลี่ยนกันในครั้งต่อไป