วันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบาย เหมือนจะเป็นหวัด เพราะว่ามีอาการเจ็บคอ แล้วก็มีเสมหะด้วย แย่จัง แต่ถึงจะรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ก็ยังต้องฮึด เพราะว่ามีงานที่ยังต้องส่งอีกหนึ่งชิ้น

งานคราวนี้ได้รับมอบหมายให้คิดว่านอกจากวิธี Storytelling แล้ว เราจะมีวิธีไหนบ้าง ที่จะนำเอา Tacit Knowledge ออกมา เลยลองนึกเล่นๆว่า ถ้าเราจัดให้มีการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้โดยใช้วิธี Role Play หรือบทบาทสมมติล่ะ โดยที่เรื่องราวที่นำมาแสดงออกนั้น เป็นเรื่องราว หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง อาจเกิดขึ้นแล้ว หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็ได้ วิธีการนี้อาจดึงดูดให้คนสนใจมากขึ้น รู้สึกมีส่วนร่วม และมองภาพออกว่าถ้าเกิดปัญหา หรือเหตุการณ์แบบนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไร หรือจะบอกว่าเป็นการนำ Tacit Knowledge ออกมาโดยการแสดงนั่นเอง ซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ใช้ได้วิธีหนึ่งนะคะ