ติดต่อ

  ติดต่อ

แนะนำหน่วยงาน

  สาธารณภัย  

บันทึกแรกนี้ขอแนะนำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร  เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางปฏิบัติงานในภูมิภาค  ตั้งอยู่ที่

ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ชั้น 3  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

มีภาระกิจหลักในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสาธารณภัย

บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 855, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

ความเห็น (0)