แนะนำหน่วยงาน

สาธารณภัย

บันทึกแรกนี้ขอแนะนำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร  เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางปฏิบัติงานในภูมิภาค  ตั้งอยู่ที่

ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ชั้น 3  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

มีภาระกิจหลักในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสาธารณภัย

บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphondisasterความเห็น (0)