สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร

บริการเป็นเลิศ

kv ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร คือ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการจดทะเบียน กำกับดุแล และบริการข้อมูลธุรกิจ และพัฒนาผูด้ประกอบธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.dbd.go.th/sites/chumphon/index.phtml?provid=86

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

864

เขียน

06 Jul 2005 @ 16:43
()

แก้ไข

05 Jun 2012 @ 13:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก