จากการรื้อหาเอกสารในแผ่น CD ที่ write ไว้ เพื่อนำมาใช้งานเนื่องจาก ต้องเปลี่ยนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เมื่อย้ายที่ทำงาน นอกจากนี้เครื่อง Note book ส่วนตัวที่ใช้ ก็มีอันต้องซ่อมหลังจากที่ซื้อแสนแพง ....จึงต้อง copy ทุกอย่างลงบนแผ่น CD......

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">...ผลพลอยได้คือไปพบภาพสองภาพที่ถ่ายไว้นานแล้ว จึงขออนุญาตนำภาพนี้มาให้ท่านลองทายดูนะค่ะว่าคืออะไร.....จริงๆ แล้วท่านเคยเห็นแต่อาจไม่ให้ความสนใจ ... </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เช่นเดียวกับ สิ่งของ ผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวท่าน ท่านอาจไม่ให้ความสนใจ กลับไปมองสิ่งของ ผู้คนที่อยู่ไกลตัว ไขว่คว้า ค้นหาไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รู้จักความพอเพียง....</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เพียงแต่ท่านกลับมามองในสิ่งที่มี แล้วใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น  แล้วท่านจะพบคุณค่าของสิ่งที่ท่านมี.........</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขอบคุณค่ะ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>    ภาพที่ 1</p><p>  ภาพที่ 2 </p><p>ทายดูนะค่ะ </p><p></p><p></p>เฉลยค่ะภาพที่เราเห็นกันทั่วๆ ไปคือภาพดังต่อไปนี้ค่ะ <p>  ภาพที่ 1</p>

 ภาพที่ 2

</span></strong></span><p></p>