กมลวัลย์
รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

การบริหารโครงการ - โครงการคืออะไร (ตัวอย่างในมหาวิทยาลัย)


โครงการคืออะไร ทำไมจึงต้องมีการบริหารโครงการ

ก่อนที่จะตอบคำถามว่าเหตุใดจึงต้องมีการบริหารโครงการ ต้องทราบก่อนว่าโครงการคืออะไร

โครงการ คือ สิ่งที่จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน หรือตอบสนองแผนกลยุทธขององค์กร (corperate strategy) ให้เป็นผลสำเร็จ โครงการแต่ละโครงการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique) และจะมีกำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดอย่างชัดเจน นั่นคือ โครงการจะไม่ดำเนินตลอดไปเหมือนงานที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำ (operation)

อาจมีคำถามต่อขึ้นมาอีกว่า ความต้องการเฉพาะ คืออะไร อันนี้ตอบได้หลายอย่าง ขออธิบายโดยยกตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยหนึ่งมีลำดับ ranking ในลำดับที่ค่อนข้างต่ำ และต้องการยกระดับของมหาวิทยาลัยในปีต่อไปให้ดีขึ้น เพราะมิเช่นนั้นอาจมีนักศึกษาเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยน้อยลงและได้นักศึกษาที่มีศักยภาพต่ำลง

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยผู้บริหารได้สรุปแผนกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายในการยกลำดับมหาวิทยาลัย โดยได้วิเคราะห์ว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติค่อนข้างน้อย เป็นผลให้คะแนน ranking ด้านวิจัยต่ำ จึงจัดทำแผนประจำปี กำหนดโครงการต่างๆ ที่จะตอบสนองให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากขึ้น เช่น

  1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

  2. โครงการอบรมนักวิจัย การเขียนงานวิจัย

  3. โครงการให้ทุนวิจัยในสาขาต่างๆ

  4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น

จากตัวอย่างโครงการข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ เป็นโครงการที่ตอบสนองเป้าหมายเฉพาะของมหาวิทยาลัยนี้ และไม่ได้ส่วนหนึ่งของการดำเนินที่ทำอยู่เป็นประจำ (operation) อยู่แล้ว   โครงการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ranking ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะของมหาวิทยาลัยนี้ ถึงแม้หลายๆ มหาวิทยาลัยจะมีโครงการชื่อคล้ายๆ กัน แต่รายละเอียดการดำเนินการในโครงการก็จะแตกต่างกันออกไป

สำหรับคำถามที่ว่าเหตุใดจึงต้องมีการบริหารโครงการ ดิฉันจะนำเสนอใน blog การบริหารโครงการเป็นลำดับต่อไป


หมายเหตุ

บทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆ

สำหรับแนวทางการอธิบายความหมายของโครงการ และกระบวนการจัดการโครงการต่างๆ ใช้แนวทางจาก Project Management Institute (PMI) และ PMBOK

สำหรับผู้สนใจ สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ PMI และ PMBOK ได้จาก www.pmi.org

 

หมายเลขบันทึก: 84342เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2007 07:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:02 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (15)

ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์กมลวัลย์ ผมจะติดตามจนถึงประเมินผลโครงการเลยครับ

สำหรับผมคิดว่าสิ่งสำคัญ 2 อันดับ ของการดำเนินโครงการ คือ คน และ งบประมาณ ครับ

คลิ๊กไปที่ บริหารโครงการ ยังโบ๋เบ๋

ด้วยความเคารพ

กัมปนาท

ขอบคุณค่ะคุณกัมปนาทที่จะติดตาม

เมื่อเช้าเพิ่งเขียนบันทึกนี้ก่อนไปสอบ Thesis มาทั้งวัน ก็เลยยังไม่ได้เรียบเรียงเรื่องที่จะเขียนใน blog การบริหารโครงการให้เรียบร้อย สงสัยต้องขอเป็น weekend หรือวันจันทร์ค่ะ

 

ได้เขียนบันทึกลงใน blog บริหารโครงการ เรื่องเหตุใดจึงต้องมีการบริหารโครงการเรียบร้อยแล้วค่ะ

  • เป็นประโยชน์มากเลยครับอาจารย์
  • ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้น
  • ขออนุญาตนำเข้าแพลนเน็ตนะครับ
  • ขอบคุณครับ

เชิญเลยค่ะคุณ นาย ขจิต ฝอยทอง ดิฉันว่ากำลังจะเขียนอะไรหลายอย่างเพิ่มค่ะ แต่ยังนึก theme อยู่ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ

  • อาจารย์รู้จัก gotoknow ได้อย่างไรครับ
  • ขอบคุณครับ

รู้จัก gotoknow จากการ search หาเรื่องสภามหาวิทยาลัยค่ะ จนมาเจอ blog ของ ศ.วิจารณ์ พานิช ค่ะ

เคยได้ยินเกี่ยวกับ blog (ทั่วๆ ไป) มา 2-3 ปีแล้ว แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมเขียนกับเขาบ้าง พอมาเจอ gotoknow และ ลองอ่านๆ ของหลายๆ ท่านดู ก็เลยสมัครบ้างค่ะ ยังมือใหม่อยู่เลยค่ะ

แล้วระหว่าง การทำโครงการวิจัย กับ การทำวิจัย ต่างกันตรงใหน เพิ่งจะเริ่มทำ เรื่องของโครงการวิจัยเลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ 

สวัสดีค่ะคุณปาม

"โครงการ (project)"ที่ดิฉันเขียนถึงในสมุดนี้จะใช้คำนิยามของ PMI ค่ะ ดังนั้นอาจจะไม่ใช่หรือตรงกับความหมายของคำว่าโครงการที่เราพูดถึงหรือใช้กันในประเทศไทยหรือภาษาไทย

โครงการในที่นี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เป้าหมายบางประการขององค์กร เช่น บริษัทต้องการขายสินค้าใหม่ ต้องการให้สินค้าใหม่นั้นตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อจะได้ขายดี ได้กำไร (วัตถุประสงค์) แต่บริษัทก็ยังไม่เคยผลิตสินค้านั้นๆ มาก่อน ไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบหรือไม่ ผลิตยากหรือผลิตง่ายอย่างไรก็ยังไม่รู้..

ดังนั้น บริษัทจึงทำโครงการวิจัยตลาดขึ้น กะเกณฑ์ว่าจะถามลูกค้าเรื่องอะไร จะทำเมื่อไหร่ จะให้ใครรับผิดชอบโครงการ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ฯลฯ

พอทำโครงการ(วางแผน)ขึ้นมาแล้ว ก็ไปดำเนินโครงการวิจัยตลาดตามที่ได้วางแผนไว้  บริหารโครงการตามที่ควรจะเป็น เพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าใหม่ในรูปแบบไหน ทำนองนั้นน่ะค่ะ 

หวังว่าคงจะชัดเจนขึ้นนะคะ 

หมายเหตุ

บทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆ

สำหรับแนวทางการอธิบายความหมายของโครงการ และกระบวนการจัดการโครงการต่างๆ ใช้แนวทางจาก Project Management Institute (PMI) และ PMBOK

สำหรับผู้สนใจ สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ PMI และ PMBOK ได้จาก www.pmi.org

สวัดีคะพอดีเรียนเอกบัยชีและทางอาจารย์ให้ทำโครงการ1โครงการไม่ทราบว่าจะทำอะไรได้บ้างอาจารย์ช่วยหน่อยนะค่ะเพราะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโครงการสักเท่าไรเลยคิดไม่ออก

สวัสดีค่ะคุณวัช

ดูจากที่เีขียนมาถามแล้ว คิดว่าคุณควรฝึกฝนค้นคว้าและทำด้วยตัวเองน่าจะดีกว่านะคะ จะได้เรียนรู้ที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง หัดคิด หัดเขียนให้ได้ดีกว่านี้ด้วยค่ะ

อยากจะถามว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำโครงการคืออะไรค่ะ

ขอบคุฯมากๆๆๆๆๆๆค่ะ

ถ้าเราจะเขียนโครงการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้องเราจะเขียนยังไงค่ะ

ช่วยอธิบายและยกตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะ

ส่งมาทาง อีเมลล์นะค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

กาละเทศะ สัมมาคารวะ และการช่วยเหลือตนเองเป็นสิ่งสำคัญ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี