บางครั้งคุณอาจจะเคยพบว่ามีผีเสื้อมาวางไข่ในรวงผึ้งที่ไม่มีผึ้งอยู่แล้ว  และจากไข่ก็กลายเป็นหนอน  เมื่อเป็นหนอนแล้วก็เริ่มหาอาหารโดยการชอนไชไปตามรวงผึ้ง  จนทำให้หลอดรวงผึ้งที่เป็นระเบียบสวยงามถูกทำลายลงตามทางการเคลื่อนที่ของหนอนผีเสื้อ

แต่ใครจะคิดล่ะ  ว่ามันมีประโยชน์กับผึ้งเหมือนกันนะ

การที่มีหนอนผีเสื้อมาอยู่ในรวงผึ้ง  เป็นการกระตุ้นให้ผึ้งสร้างรังใหม่  เนื่องจากสภาพรังไม่สมบูรณ์พอสำหรับผึ้ง  รังผึ้งที่อ่อนแอเท่านั้นที่หนอนผีเสื้อจะสามารถรบกวนได้  เพราะรังผึ้งปกติจะมีการป้องกันอย่างดีจากผึ้งที่ดูแลรัง  และเมื่อผึ้งอยู่รังเดิมนาน ๆ  จะมีผลทำให้ผึ้งรุ่นต่อ ๆ  ไปมีขนาดตัวเล็กลง  เนื่องจากดักแด้ภายในหลอดรวงหนาขึ้น  จึงต้องมีการย้ายรังโดยมีหนอนผีเสื้อเป็นปัจจัยหนึ่ง

และแน่นอน  เห็นมันทำลายรวงผึ้งอย่างนี้ก็ต้องมีโทษกับผึ้งแน่ ๆ

    สร้างความเสียหายแก่รวงผึ้ง   รบกวนกิจกรรมของผึ้ง  สร้างความสกปรก  อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งอาจก่อโรคต่อผึ้ง  คุณภาพของผึ้งและรังผึ้งแย่ลง  ทำลายความสวยงาม